> Contact us

WELCOME TO Cochina !

Main office

Adress 30-123, Gongdan 1 Daero, 204, Siheung City, Gyunggi-do, Korea Zip code 429-879
phone 82-31-430-1828 / 82-070-7378-3850
Fax 82-31-430-1829 / 82-31-624-3850(internet fax)
E-Mail hamudi@hanmail.net

Shanghai office

Adress Room 1004, No.1, lane 1220, Zhoujiazui Road, Shanghai, China
phone 86-21-6537-7666

Qingdao office

Adress Rm 101, Xiang Xi Ting Yuan building 37, Yinhe Rad No.178, Chengyang District, Qingdao, Shandong Province, P.R.C.
phone 86-532-6800